ουράνιο τόξο ή ίρίδα

ουράνιο τόξο ή ίρίδα
Οπτικό φαινόμενο, που οφείλεται στην ανάκλαση, διάθλαση και ανάλυση του ηλιακού φωτός από τις αιωρούμενες στην ατμόσφαιρα υδροσταγόνες της βροχής. Το φαινόμενο εκδηλώνεται με την εμφάνιση ομοκεντρικών κυκλικών τόξων, τα οποία έχουν τα χρώματα του ηλιακού φάσματος: από τα τόξα αυτά είναι ορατό ένα έντονο (κύριο ή πρωτεύον) με το ερυθρό χρώμα προς το έξω μέρος του τόξου και με το ιώδες προς το εσωτερικό, και γενικά ένα δεύτερο (δευτερεύον) πάνω από το πρώτο, αλλά λιγότερο φωτεινό και με τα χρώματα αντεστραμμένα ως προς το προηγούμενο. Για να είναι ορατό το ο.τ. πρέπει ο Ήλιος, να βρίσκεται πίσω από τον παρατηρητή και να σχηματίζει με τον ορίζοντα μια γωνία ίση ή κατώτερη των 42°, και αυτό γιατί η ηλιακή ακτινοβολία που εισδύει στην υδροσταγόνα ανακλάται από το εσωτερικό της τοίχωμα και εξέρχεται με ορισμένες γωνίες. Η διεύθυνση της αναδυόμενης φωτεινής δέσμης σχηματίζει με την προσπίπτουσα μια γωνία από 40° έως 42° (πρωτεύον τόξο) για μια μόνο ανάκλαση (σχ. 1) και μια γωνία από 51° έως 53° (δευτερεύον τόξο) για δύο ανακλάσεις (σχ. 2). Μεταξύ αυτών των δύο προνομιούχων διευθύνσεων, η πρώτη παρουσιάζει μεγαλύτερη φωτεινή ένταση, ενώ η δεύτερη υφίσταται μεγαλύτερη κατανομή της φωτεινής ροής, επειδή γίνεται διπλή ανάκλαση και γι’ αυτό το δευτερεύον τόξο εμφανίζεται λιγότερο φωτεινό. Όταν ο Ήλιος βρίσκεται ψηλά από τον ορίζοντα ή οπωσδήποτε σε ύψος άνω των 42°, το ο.τ. μπορεί να σχηματιστεί, αλλά δεν γίνεται αντιληπτό από τον παρατηρητή. Το ο.τ. είναι πάντοτε ορατό μόνο κατά ένα τμήμα του (όταν ο Ήλιος είναι στον ορίζοντα μπορεί να προσεγγίσει το ημικύκλιο), εφόσον το κέντρο του τόξου βρίσκεται στην προέκταση της ευθείας που ενώνει τον Ήλιο με το μάτι του παρατηρητή. Ο διασκεδασμός του ηλιακού φωτός, κατά τη διέλευση του από δύο διαφορετικά μέσα (αέρας-υδροσταγόνα) με διαφορετικό δείκτη διάθλασης, προσδιορίζει τα χρώματα του ο.τ. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρατηρητές τοποθετημένοι σε διαφορετικές αποστάσεις κατά τη διεύθυνση Ήλιος-ο.τ. βλέπουν διαφορετικά ο.τ., επειδή οι φωτεινές ακτίνες, που αυτοί αντιλαμβάνονται, φτάνουν σε αυτούς από ξεχωριστά σημεία της ατμόσφαιρας. Υπάρχουν, πολύ σπάνια, ο.τ. ψηλά στον ουρανό και με μορφή μερικές φορές τελείως κυκλική: σχηματίζονται κατά την ανάκλαση του ηλιακού φωτός από μια υγρή επιφάνεια. Το σεληνιακό ο.τ. είναι πολύ σπάνιο και οπωσδήποτε γίνεται αντιληπτό με δυσκολία. Ουράνιο τόξο που φαίνεται να καταλήγει στα ερείπια κάστρου στη Σκοτία (φωτ. ΑΠΕ). Ουράνιο τόξο σε γεωργικό τοπίο στη Γερμανία.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • ίριδα — I (Ιατρ.). Τμήμα του ματιού, που βρίσκεται μεταξύ του κερατοειδούς χιτώνα και του φακού. Είναι έγχρωμο και χωρίζει τον πρόσθιο από τον οπίσθιο θάλαμο του οφθαλμού. Η αλλαγή του μεγέθους της κόρης γίνεται με τη σύσπαση της ί. ιριδεκτομή.… …   Dictionary of Greek

  • τόξο — Όπλο που αποτελείται από μια βέργα, στις άκρες της οποίας είναι δεμένη μια χορδή από σχοινί ή νεύρο. Η χορδή τεντώνεται δυνατά και αφήνεται απότομα ελεύθερη την κατάλληλη στιγμή, δίνοντας βίαιη ώθηση στο βέλος, που το κάνει να πετάξει προς τον… …   Dictionary of Greek

  • ίριδα — η 1. ουράνιο τόξο: Τα χρώματα της ίριδας. 2. τμήμα του χιτώνα του ματιού …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ιριοειδής — ἰριοειδής, ές (Α) όμοιος με ουράνιο τόξο, με ίριδα. [ΕΤΥΜΟΛ. < ἶρις + ειδής (< είδος)] …   Dictionary of Greek

  • ιριώδης — ἰριώδης, ῶδες (Α) [ίρις] όμοιος με ουράνιο τόξο, με ίριδα …   Dictionary of Greek

  • εφτάχρωμος — η, ο 1. αυτός που έχει επτά χρώματα, επτάχρωμος 2. συνεκδ. η ίριδα, το ουράνιο τόξο («το εφτάχρωμο δοξάρι τ ουρανού», Παλαμ.). [ΕΤΥΜΟΛ. < εφτα * + χρωμος (< χρώμα), πρβλ. δί χρωμος, πολύ χρωμος] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”